آیت الله العظمی مدرسی مردم عراق را به مشارکت در انتخابات دعوت کردند.

۱۳۹۶/۱۰/۱۰ در اخبار سیاسی، بیانات

آیت الله العظمی مدرسی ضمن درخواست توسعه نظام سیاسی در عراق، نسبت به از دست رفتن فرصت در انتخابات آینده هشدار دادند.

معظم له در روز جمعه طی سخنانی فرمودند: «از مردم عراق انتظار می‌رود در مسیر توسعه نظام سیاسی خود و تشکیل یک نظام بهتر و مطلوب در بین نظام‌های سیاسی حاکم در منطقه، تلاش کنند».

و افزودند: «خداوند سبحان نعمت آگاهی، آزادی و پایبندی به ارزش‌ها را به ما ارزانی کرده؛ پس از این نعمت‌ها بهره گرفته و در جهت اصلاح وضع موجود و مبارزه با فساد، تروریسم و ناکارایی گام برداریم».

آیت الله العظمی سید محمد تقی مدرسی ضمن دعوت از مردم عراق برای مشارکت در انتخابات آینده فرمودند: «فرصت انتخابات پیش روی همگان است و اگر این فرصت از دست رود زیان بزرگی خواهد بود».

همچنین ایشان فرمودند: «باید به گزینه بهتر از نظر کارایی و صداقت رأی دهیم و فریب ظاهر و شعارها را نخوریم».

و نیز در پایان سخنانشان افزودند: «مسئولیت روحانیون با بینش، احزاب، سازمان‌ها و همه گروه‌ها این است که با جدیت، زنان و مردان صادق و بالیاقت را یافته و آنها را تشویق به نامزدی در انتخابات کنند. و بعد از آن نیز از آنها حمایت کرده و با پند و همیاری آنها را همراهی کنند. تا افراد صالح و با کفایت در رأس وزارت‌خانه‌ها قرار بگیرند و عراق مسیر امنیت، توسعه و عدالت اجتماعی را پیش بگیرد».