تفسیر سوره مبارکه حدید – جلسه بیست و سوم

۱۳۹۷/۰۳/۲۰ در دروس، سوره حدید، صوت

تفسیر و تدبر در سوره مبارکه حدید

جلسه بیست و سوم

– ماه مبارک رمضان ۱۴۳۹ هـ ق –