آیت الله العظمی مدرسی: بدون سرپرست ماندن وزارتخانه‌ها در عراق قابل قبول نیست.

۱۳۹۷/۰۹/۲۴ در اخبار سیاسی، بیانات

آیت الله العظمی مدرسی طی سخنانی از ملت عراق خواستند در راستای پیشرفت عراق، با وحدت و یکپارچگی از حکومت جدید و نمایندگان پارلمان و مسئولین حمایت کرده و آنها را در تکمیل کادر وزارت‌ها یاری کنند و فرمودند: «انتظار معرفی وزرای جدید برای برخی از وزارتخانه‌ها بیش از حد طولانی شده و همگی ما در قبال این تأخیر مسئولیم».

 معظم له در ادامه افزودند: «بازسازی مناطق آسیب‌دیده جنگی و فراهم نمودن امکانات اولیه زندگی در این مناطق و همچنین بازگشت عراق به روال عادی بعد از جنگ و نیز آغاز توسعه در صنعت و کشاورزی هم‌پای دیگر کشورها و ایجاد روابط دوستانه با دیگر ملت‌ها به خصوص همسایگان، همگی مستلزم تکمیل کادر حکومت است و باید پست‌های خالی هر چه سریعتر در اختیار افراد لایق قرار بگیرد».

 و نیز تاکید کردند: «بدون همکاری و همیاری تک تک مردم هیچ کدام از این اهداف محقق نخواهد شد».

 آیت الله العظمی مدرسی در خاتمه فرمودند: «از خداوند متعال توفیق خدمت روزافزون را برای کلیه مسئولین خواستارم».