تفسیر سوره مبارکه ابراهیم – جلسه دوازدهم

۱۳۹۹/۰۲/۱۸ در تصویر، سوره ابراهیم

تفسیر و تدبر در سوره مبارکه ابراهیم

جلسه دوازدهم

– ماه مبارک رمضان ۱۴۴۱ هـ ق –