تفسیر سوره مبارکه ابراهیم – جلسه سیزدهم

۱۳۹۹/۰۲/۱۹ در تصویر، سوره ابراهیم

تفسیر و تدبر در سوره مبارکه ابراهیم

جلسه سیزدهم

– ماه مبارک رمضان ۱۴۴۱ هـ ق –