تفسیر سوره مبارکه ابراهیم – جلسه چهاردهم

۱۳۹۹/۰۲/۲۰ در تصویر، سوره ابراهیم

تفسیر و تدبر در سوره مبارکه ابراهیم

جلسه چهاردهم

– ماه مبارک رمضان ۱۴۴۱ هـ ق –