تفسیر سوره مبارکه ابراهیم – جلسه پانزدهم

۱۳۹۹/۰۲/۲۱ در تصویر، سوره ابراهیم

تفسیر و تدبر در سوره مبارکه ابراهیم

جلسه پانزدهم

– ماه مبارک رمضان ۱۴۴۱ هـ ق –