تفسیر سوره مبارکه ابراهیم – جلسه شانزدهم

۱۳۹۹/۰۲/۲۲ در تصویر، سوره ابراهیم

تفسیر و تدبر در سوره مبارکه ابراهیم

جلسه شانزدهم

– ماه مبارک رمضان ۱۴۴۱ هـ ق –