تفسیر سوره مبارکه ابراهیم – جلسه هفدهم

۱۳۹۹/۰۲/۲۳ در تصویر، سوره ابراهیم

تفسیر و تدبر در سوره مبارکه ابراهیم

جلسه هفدهم

– ماه مبارک رمضان ۱۴۴۱ هـ ق –