تفسیر سوره مبارکه ابراهیم – جلسه هجدهم

۱۳۹۹/۰۲/۲۴ در تصویر، سوره ابراهیم

تفسیر و تدبر در سوره مبارکه ابراهیم

جلسه هجدهم

– ماه مبارک رمضان ۱۴۴۱ هـ ق –