تفسیر سوره مبارکه ابراهیم – جلسه نوزدهم

۱۳۹۹/۰۲/۲۶ در تصویر، سوره ابراهیم

تفسیر و تدبر در سوره مبارکه ابراهیم

جلسه نوزدهم

– ماه مبارک رمضان ۱۴۴۱ هـ ق –