تفسیر سوره مبارکه ابراهیم – جلسه بیستم

۱۳۹۹/۰۲/۲۹ در تصویر، سوره ابراهیم

تفسیر و تدبر در سوره مبارکه ابراهیم

جلسه بیستم

– ماه مبارک رمضان ۱۴۴۱ هـ ق –