تفسیر سوره مبارکه ابراهیم – جلسه بیست و یکم

۱۳۹۹/۰۲/۳۰ در تصویر، سوره ابراهیم

تفسیر و تدبر در سوره مبارکه ابراهیم

جلسه بیست و یکم

– ماه مبارک رمضان ۱۴۴۱ هـ ق –