آیت الله العظمی مدرسی نسبت به جدی نگرفتن همه‌گیری کرونا در عراق هشدار دادند.

۱۳۹۹/۰۳/۱۷ در اخبار سیاسی، اخبار فرهنگی، بیانات

آیت الله العظمی سید محمد تقی مدرسی ضمن اشاره به بی‌توجهی جامعه به بیماری کرونا در عراق، نسبت به بحران‌های بهداشتی و اقتصادی حاصل از آن هشدار دادند و عنوان کردند: «این بحران‌ها و نیز بی‌توجهی به این همه‌گیری که سبب افزایش آمار مبتلایان در عراق شده، ممکن است خدای ناکرده جنگ‌های داخلی به دنبال داشته باشد».

معظم‌له در سخنانی که از شبکه ماهواره‌ای الحجه پخش شد، اظهار کردند: «عدم مراعات کردن توصیه‌های بهداشتی با وجود تأکید مستمر بر آن‌ها، به علت شکاف بین مردم و حکومت و بی‌اعتمادی ملت به حکومت در نتیجه فسادهای مسئولین است». 

و افزودند: «هرج‌ و مرج رسانه‌ای در عراق و تبلیغات رسانه‌های بیگانه که به دنبال بازگشت دیکتاتوری در عراق هستند، در ایجاد این بی‌اعتمادی بین مردم و حکومت نیز تأثیرگذار است».

آیت الله العظمی مدرسی از حکومت عراق خواستند با همکاری و همراهی مردم و ایجاد ارتش مردمی سلامت، این شکاف را کم کند. همچنین ایشان از وزارت بهداشت عراق درخواست کردند با وزرای بهداشت کشورهای همجوار در منطقه در رابطه با چگونگی مقابله با این همه‌گیری گفتگو و همکاری کند.