هشدار آیت الله العظمی مدرسی نسبت به بازگشت دیکتاتوری به عراق

۱۳۹۹/۰۹/۲۲ در اخبار سیاسی، بیانات

آیت الله العظمی مدرسی نسبت به بازگشت دیکتاتوری و یا اشغال‌گری به عراق هشدار دادند و عنوان کردند: «اگر احزاب و گروه‌های سیاسی به وظایف خود عمل نکنند، جامعه بیش از این توانایی رویارویی با فساد و تفرقه را ندارد و عواقب جبران‌ناپذیری در انتظار عراق خواهد بود».

معظم‌له در سخنان این هفته خویش اظهار کردند: «سازمان‌های سیاسی همچون ستون حکومت است، اگر قوی باشند، حکومت مستحکم خواهد بود و اگر سست شوند، دستگاه حاکمیت رو به نابودی می‌رود».

ایشان مهم‌ترین مسئولیت‌های احزاب و گرو‌های سیاسی در عراق را اینچنین برشمردند:

اول: «توجه به وحدت عراق و در واقع وحدت جامعه. ما امروز نیازمند صلح در جامعه هستیم. برخی از آزادی سوء استفاده می‌کنند و به دنبال ایجاد فتنه در جامعه هستند».

معظم‌له همچنین تأکید کردند: وظیفه هر سیاست‌مدار این است که برای رضای خداوند متعال به فکر تحقق منافع ملت باشد. این وظیفه‌ای است که در روز قیامت باید در برابر آن پاسخگو باشد. هدف از وجود پارلمان از بین بردن اختلافات ذیل عنوان ملی‌گرایی است».

دوم: «بین مردم، افراد متخصص و باکفایت را پیدا کرده و از آن‌ها در پیشرفت جامعه بهره برده شود».

سوم: «یافتن راه حل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مناسب با مشورت گرفتن از افراد متخصص و رأی‌گیری در جامعه».

چهارم: «بهره‌گیری از تجربه دیگر کشورهایی که پیشرفت کرده‌اند. هر حزب و گروه باید با دید باز، برنامه عملی و تربیت افراد نخبه به دنبال حل مشکلات کشور باشند».