تفسیر سوره مبارکه فاطر – جلسه بیستم

۱۳۹۵/۱۰/۳۰ در سوره فاطر، فیلم

تفسیر و تدبر در سوره مبارکه فاطر

جلسه بیستم

– ماه مبارک رمضان ۱۴۳۴ هـ ق –