تفسیر سوره مبارکه فاطر – جلسه بیست و یکم

۱۳۹۵/۱۱/۰۱ در تصویر، سوره فاطر

تفسیر و تدبر در سوره مبارکه فاطر

جلسه بیست و یکم

– ماه مبارک رمضان ۱۴۳۴ هـ ق –