تفسیر سوره مبارکه فاطر – جلسه بیست و دوم

۱۳۹۵/۱۱/۰۲ در تصویر، سوره فاطر

تفسیر و تدبر در سوره مبارکه فاطر

جلسه بیست و دوم

– ماه مبارک رمضان ۱۴۳۴ هـ ق –