تفسیر سوره مبارکه فاطر – جلسه بیست و چهارم

۱۳۹۵/۱۱/۰۳ در تصویر، سوره فاطر

تفسیر و تدبر در سوره مبارکه فاطر

جلسه بیست و چهارم

– ماه مبارک رمضان ۱۴۳۴ هـ ق –