تفسیر سوره مبارکه فاطر – جلسه بیست و پنجم

۱۳۹۵/۱۱/۰۴ در سوره فاطر، فیلم

تفسیر و تدبر در سوره مبارکه فاطر

جلسه بیست و پنجم

– ماه مبارک رمضان ۱۴۳۴ هـ ق –