تفسیر سوره مبارکه فاطر – جلسه بیست و ششم

۱۳۹۵/۱۱/۰۵ در تصویر، سوره فاطر

تفسیر و تدبر در سوره مبارکه فاطر

جلسه بیست و ششم

– ماه مبارک رمضان ۱۴۳۴ هـ ق –