تفسیر سوره مبارکه فاطر – جلسه بیست و هفتم

۱۳۹۵/۱۱/۰۶ در تصویر، سوره فاطر

تفسیر و تدبر در سوره مبارکه فاطر

جلسه بیست و هفتم

– ماه مبارک رمضان ۱۴۳۴ هـ ق –