تفسیر سوره مبارکه فاطر – جلسه بیست و هفتم

۱۳۹۵/۱۱/۰۶ در سوره فاطر، فیلم

تفسیر و تدبر در سوره مبارکه فاطر

جلسه بیست و هفتم

– ماه مبارک رمضان ۱۴۳۴ هـ ق –