تفسیر سوره مبارکه فاطر – جلسه بیست و هشتم

۱۳۹۵/۱۱/۰۷ در تصویر، سوره فاطر

تفسیر و تدبر در سوره مبارکه فاطر

جلسه بیست و هشتم

– ماه مبارک رمضان ۱۴۳۴ هـ ق –