تفسیر سوره مبارکه فاطر – جلسه بیست و نهم

۱۳۹۵/۱۱/۰۸ در تصویر، سوره فاطر

تفسیر و تدبر در سوره مبارکه فاطر

جلسه بیست و نهم

– ماه مبارک رمضان ۱۴۳۴ هـ ق –