دروس

تفسیر سوره مبارکه حدید – جلسه هفتم

۱۳۹۷/۰۳/۰۳

تفسیر و تدبر در سوره مبارکه حدید جلسه هفتم – ماه مبارک رمضان ۱۴۳۹ هـ ق –  

تفسیر سوره مبارکه حدید – جلسه ششم

۱۳۹۷/۰۳/۰۲

تفسیر و تدبر در سوره مبارکه حدید جلسه ششم – ماه مبارک رمضان ۱۴۳۹ هـ ق –  

تفسیر سوره مبارکه حدید – جلسه پنجم

۱۳۹۷/۰۳/۰۱

تفسیر و تدبر در سوره مبارکه حدید جلسه پنجم – ماه مبارک رمضان ۱۴۳۹ هـ ق –  

تفسیر سوره مبارکه حدید – جلسه چهارم

۱۳۹۷/۰۲/۳۱

تفسیر و تدبر در سوره مبارکه حدید جلسه چهارم – ماه مبارک رمضان ۱۴۳۹ هـ ق –  

تفسیر سوره مبارکه حدید – جلسه سوم

۱۳۹۷/۰۲/۳۰

تفسیر و تدبر در سوره مبارکه حدید جلسه سوم – ماه مبارک رمضان ۱۴۳۹ هـ ق –  

تفسیر سوره مبارکه حدید – جلسه دوم

۱۳۹۷/۰۲/۲۹

تفسیر و تدبر در سوره مبارکه حدید جلسه دوم – ماه مبارک رمضان ۱۴۳۹ هـ ق –  

تفسیر سوره مبارکه حدید – جلسه اول

۱۳۹۷/۰۲/۲۸

تفسیر و تدبر در سوره مبارکه حدید جلسه اول – ماه مبارک رمضان ۱۴۳۹ هـ ق –

پخش جلسات تفسیر و تدبر در قرآن کریم حضرت آیت الله العظمى مدرسی از شبکه قرآن

۱۳۹۶/۰۴/۲۳

جلسات تفسیر و تدبر در سوره مبارکه کهف که توسط حضرت آیت الله العظمى سید محمد تقی مدرسی در ماه مبارک رمضان امسال در دفتر تهران معظم له واقع در منطقه امامزاده یحیی (ع) برقرار بود، از شبکه قرآن هر روز ساعت ۱۲:۳۰ ظهر پخش خواهد شد و تکرار آن در روز بعد ساعت ۳:۴۰ […]

تفسیر سوره مبارکه کهف – جلسه بیست و نهم

۱۳۹۶/۰۴/۰۴

تفسیر و تدبر در سوره مبارکه کهف جلسه بیست و نهم – ماه مبارک رمضان ۱۴۳۸ هـ ق –

تفسیر سوره مبارکه کهف – جلسه بیست و هشتم

۱۳۹۶/۰۴/۰۳

تفسیر و تدبر در سوره مبارکه کهف جلسه بیست و هشتم – ماه مبارک رمضان ۱۴۳۸ هـ ق –