دروس

پخش جلسات تفسیر و تدبر در قرآن کریم حضرت آیت الله العظمى مدرسی از شبکه قرآن

۱۳۹۶/۰۴/۲۳

جلسات تفسیر و تدبر در سوره مبارکه کهف که توسط حضرت آیت الله العظمى سید محمد تقی مدرسی در ماه مبارک رمضان امسال در دفتر تهران معظم له واقع در منطقه امامزاده یحیی (ع) برقرار بود، از شبکه قرآن هر روز ساعت ۱۲:۳۰ ظهر پخش خواهد شد و تکرار آن در روز بعد ساعت ۳:۴۰ […]

تفسیر سوره مبارکه کهف – جلسه بیست و نهم

۱۳۹۶/۰۴/۰۴

تفسیر و تدبر در سوره مبارکه کهف جلسه بیست و نهم – ماه مبارک رمضان ۱۴۳۸ هـ ق –

تفسیر سوره مبارکه کهف – جلسه بیست و هشتم

۱۳۹۶/۰۴/۰۳

تفسیر و تدبر در سوره مبارکه کهف جلسه بیست و هشتم – ماه مبارک رمضان ۱۴۳۸ هـ ق –

تفسیر سوره مبارکه کهف – جلسه بیست و هفتم

۱۳۹۶/۰۴/۰۲

تفسیر و تدبر در سوره مبارکه کهف جلسه بیست و هفتم – ماه مبارک رمضان ۱۴۳۸ هـ ق –

تفسیر سوره مبارکه کهف – جلسه بیست و ششم

۱۳۹۶/۰۴/۰۱

تفسیر و تدبر در سوره مبارکه کهف جلسه بیست و ششم – ماه مبارک رمضان ۱۴۳۸ هـ ق –

تفسیر سوره مبارکه کهف – جلسه بیست و پنجم

۱۳۹۶/۰۳/۳۱

تفسیر و تدبر در سوره مبارکه کهف جلسه بیست و پنجم – ماه مبارک رمضان ۱۴۳۸ هـ ق –

تفسیر سوره مبارکه کهف – جلسه بیست و چهارم

۱۳۹۶/۰۳/۳۰

تفسیر و تدبر در سوره مبارکه کهف جلسه بیست و چهارم – ماه مبارک رمضان ۱۴۳۸ هـ ق –

تفسیر سوره مبارکه کهف – جلسه بیست و سوم

۱۳۹۶/۰۳/۲۹

تفسیر و تدبر در سوره مبارکه کهف جلسه بیست و سوم – ماه مبارک رمضان ۱۴۳۸ هـ ق –

تفسیر سوره مبارکه کهف – جلسه بیست و دوم

۱۳۹۶/۰۳/۲۸

تفسیر و تدبر در سوره مبارکه کهف جلسه بیست و دوم – ماه مبارک رمضان ۱۴۳۸ هـ ق –

تفسیر سوره مبارکه کهف – جلسه بیست و یکم

۱۳۹۶/۰۳/۲۷

تفسیر و تدبر در سوره مبارکه کهف جلسه بیست و یکم – ماه مبارک رمضان ۱۴۳۸ هـ ق –