کتابخانه

کتاب نمونه‌های ایثار ۵، فرزندان امام حسن علیه السلام در کربلا

۱۳۹۶/۰۷/۰۴

(نمونه‌های ایثار ۵) فرزندان امام حسن علیه السلام در کربلا – نویسنده: آیت الله سید محمد تقی مدرسی – مترجم: آقای محمد شوشتری‌زاده – ناشر: محبان الحسین علیه السلام – موضوع كتاب: تاریخ، دین – نوبت چاپ: اول – تاریخ چاپ: ۱۳۷۶ – شمارگان: ۳۰۰۰ – تعداد صفحه: ۴۸ – شابک: ۷-۴-۹۰۰۵۴-۹۶۴ (جهت دانلود فایل PDF کتاب اینجا کلیک کنید)

کتاب نمونه‌های ایثار ۴، حضرت مسلم علیه السلام

۱۳۹۶/۰۷/۰۳

(نمونه‌های ایثار ۴) حضرت مسلم علیه السلام – نویسنده: آیت الله سید محمد تقی مدرسی – مترجم: آقای حسن خاکرند – ناشر: محبان الحسین علیه السلام – موضوع كتاب: تاریخ، دین – نوبت چاپ: اول – تاریخ چاپ: ۱۳۷۶ – شمارگان: ۳۰۰۰ – تعداد صفحه: ۵۶ – شابک: ۹-۳-۹۰۰۵۴-۹۶۴ (جهت دانلود فایل PDF کتاب اینجا کلیک کنید)

کتاب نمونه‌های ایثار ۳، حضرت علی اکبر علیه السلام

۱۳۹۶/۰۷/۰۲

(نمونه‌های ایثار ۳) حضرت علی اکبر علیه السلام – نویسنده: آیت الله سید محمد تقی مدرسی – مترجم: آقای محمد شوشتری‌زاده – ناشر: محبان الحسین علیه السلام – موضوع كتاب: تاریخ، دین – نوبت چاپ: اول – تاریخ چاپ: ۱۳۷۶ – شمارگان: ۳۰۰۰ – تعداد صفحه: ۶۳ – شابک: ۰-۲-۹۰۰۵۴-۹۶۴ (جهت دانلود فایل PDF کتاب اینجا کلیک کنید)

کتاب نمونه‌های ایثار ۲، حضرت زینب علیها السلام

۱۳۹۶/۰۷/۰۱

(نمونه‌های ایثار ۲) حضرت زینب علیها السلام – نویسنده: آیت الله سید محمد تقی مدرسی – مترجم: آقای محمد صادق شریعت – ناشر: محبان الحسین علیه السلام – موضوع كتاب: تاریخ، دین – نوبت چاپ: اول – تاریخ چاپ: ۱۳۷۶ – شمارگان: ۳۰۰۰ – تعداد صفحه: ۸۰ – شابک: ۲-۱-۹۰۰۵۴-۹۶۴ (جهت دانلود فایل PDF کتاب اینجا کلیک کنید)

کتاب نمونه‌های ایثار ۱، حضرت ابو الفضل العباس علیه السلام

۱۳۹۶/۰۶/۳۱

(نمونه‌های ایثار ۱) حضرت ابو الفضل العباس علیه السلام – نویسنده: آیت الله سید محمد تقی مدرسی – مترجم: آقای کورش علیانی – ناشر: محبان الحسین علیه السلام – موضوع كتاب: تاریخ، دین – نوبت چاپ: اول – تاریخ چاپ: ۱۳۷۶ – شمارگان: ۳۰۰۰ – تعداد صفحه: ۶۴ – شابک: ۴-۰-۹۰۰۵۴-۹۶۴ (جهت دانلود فایل PDF کتاب اینجا کلیک کنید)