دروس

تفسیر سوره مبارکه حدید – جلسه بیست و هفتم

۱۳۹۷/۰۳/۲۴

تفسیر و تدبر در سوره مبارکه حدید جلسه بیست و هفتم – ماه مبارک رمضان ۱۴۳۹ هـ ق –  

تفسیر سوره مبارکه حدید – جلسه بیست و ششم

۱۳۹۷/۰۳/۲۳

تفسیر و تدبر در سوره مبارکه حدید جلسه بیست و ششم – ماه مبارک رمضان ۱۴۳۹ هـ ق –  

تفسیر سوره مبارکه حدید – جلسه بیست و پنجم

۱۳۹۷/۰۳/۲۲

تفسیر و تدبر در سوره مبارکه حدید جلسه بیست و پنجم – ماه مبارک رمضان ۱۴۳۹ هـ ق –  

تفسیر سوره مبارکه حدید – جلسه بیست و چهارم

۱۳۹۷/۰۳/۲۱

تفسیر و تدبر در سوره مبارکه حدید جلسه بیست و چهارم – ماه مبارک رمضان ۱۴۳۹ هـ ق –  

تفسیر سوره مبارکه حدید – جلسه بیست و سوم

۱۳۹۷/۰۳/۲۰

تفسیر و تدبر در سوره مبارکه حدید جلسه بیست و سوم – ماه مبارک رمضان ۱۴۳۹ هـ ق –  

تفسیر سوره مبارکه حدید – جلسه بیست و دوم

۱۳۹۷/۰۳/۱۹

تفسیر و تدبر در سوره مبارکه حدید جلسه بیست و دوم – ماه مبارک رمضان ۱۴۳۹ هـ ق –  

تفسیر سوره مبارکه حدید – جلسه بیست و یکم

۱۳۹۷/۰۳/۱۷

تفسیر و تدبر در سوره مبارکه حدید جلسه بیست و یکم – ماه مبارک رمضان ۱۴۳۹ هـ ق –  

تفسیر سوره مبارکه حدید – جلسه بیستم

۱۳۹۷/۰۳/۱۶

تفسیر و تدبر در سوره مبارکه حدید جلسه بیستم – ماه مبارک رمضان ۱۴۳۹ هـ ق –  

تفسیر سوره مبارکه حدید – جلسه نوزدهم

۱۳۹۷/۰۳/۱۵

تفسیر و تدبر در سوره مبارکه حدید جلسه نوزدهم – ماه مبارک رمضان ۱۴۳۹ هـ ق –  

تفسیر سوره مبارکه حدید – جلسه هجدهم

۱۳۹۷/۰۳/۱۴

تفسیر و تدبر در سوره مبارکه حدید جلسه هجدهم – ماه مبارک رمضان ۱۴۳۹ هـ ق –