ارسال سؤال شرعی

۱. خواهشمند است قبل از ارسال سؤالات شرعی، به بخش استفتاءات مراجعه نموده و در صورت عدم یافتن پاسخ مناسب، اقدام به ارسال پرسش خود بفرمایید.

۲. هدف ما در اینجا پاسخگویی به سؤالات شرعی شما می‌باشد، لذا از پاسخ دادن به پرسش‌های عقائدی و سیاسی، تعبیر خواب و نیز پرسش در مورد افراد و شخصیت‌ها معذوریم.

۳. به دلیل مشکل فنی، خواهشمند است سؤال‌های شرعی خود را به ایمیل زیر و با ذکر نام، کشور و موضوع استفتاء ارسال نمایید:

ahkam.almodarresi@gmail.com