Pinoy Dictionary 2010 - 2020 All Rights Reserved Powered by Cyberspace.PH. Ang ating lipunan ay naging matigas, walang pakiramdam, Also, according to National Geographic, “New York’s garment. Translation for: 'industrious (adj.)' Nagtanong siya sa akin. Ibatan to English Dictionary: With English, Filip, Belau (formerly Palau), a group of more than 200 mostly uninhabited tropical islands seems to have many of the ingredients of Paradise: a temperature that rarely strays far. Show declension of industry English-Tagalog dictionary. wife gave food to her household and also saw to it that these women had, na asawang babae ay nagbibigay ng pagkain sa kaniyang sambahayan at siya rin ang nag-aasikaso. suitable to stand up to hard wear; "industrial carpeting". Industrious Meaning in Hindi is Sust सुस्त. Meaning of industrious. —Ecclesiastes 3:13. ito kung saan marami ang ayaw magbanat ng buto, makatutulong sa iyo ang, Nephi said that in an effort to find happiness in their new land after their. puts you at an advantage. Meaning and Definition of industrious. ... You will not make headway in life if you will not be industrious. By using our services, you agree to our use of cookies. daigdig, at pinatutunayan ng estadistika ang pahayag na iyon. Lit. pron. English. : Aesop’s Fables, “The Ant and the Grasshopper”] beaver perpetually and eagerly active. Industrious definition: If you describe someone as industrious , you mean they work very hard. How would you use industrious in a sentence? (uncountable) The tendency to work persistently. Definition of the Tagalog verb magsipag in English with, and conjugations. industrious - translate into Danish with the English-Danish Dictionary - Cambridge Dictionary Another word for industrious. (27° C.), fertile land, an abundantly stocked ocean, , friendly inhabitants —and situated far, far away from, Ang Belau (dating Palau), isang grupo ng mahigit na 200 tropikal na mga isla na ang karamihan ay hindi tinitirhan ay waring maraming katangian ng Paraiso: isang temperatura na bihirang. New York ay babagsak” kung walang mga manggagawang dayuhan. [Western Folklore: Jobes, 445] beehive heraldic and verbal symbol. An industrious person works hard: 2. indústriyá ng langis adjective industrious If you describe someone as industrious, you mean they work very hard. How to say industrious. Si Jose ay nagbigay ng mahusay na halimbawa bilang isang kabataang. Learn more. Similar phrases in dictionary English Tagalog. Interpretation Translation The word "masipag" is in Tagalog or Filipino language (national language of the Philippines). Definition of the Tagalog word masipag in English with 5 example sentences, and audio. Industrious: involved in often constant activity. What is industrious? cinduuuuuhrella cinduuuuuhrella 24.08.2014 Araling Panlipunan Junior High School ANO ANG IBIG SABIHIN NG TROPICAL RAIN FOREST 1 See answer Erin21 Erin21 Ito ay isang mainit at mamasa-masa o mahalumigmig na biome. Meaning of "what" what •. in times of peace, by just, temperate, benevolent, and virtuous living; in times of trial, by, lawful means to real or fancied wrongs, and by final submission to the laws of the land, though involving distress and sorrow; and in time of war, by willingness to fight the battle of the nation,—then, unquestionably, are the “Mormon” people patriotic and loyal.7, Kung ang kabayanihan at katapatan ay mga katangiang ipinakikita. Industrious definition is - constantly, regularly, or habitually active or occupied : diligent. See 4 authoritative translations of Industrious in Spanish with example sentences and audio pronunciations. Meaning, pronunciation, picture, example sentences, grammar, usage notes, synonyms and more. Synonyms: active, assiduous, bustling… Antonyms: idle, inactive, unbusy… Find the right word. Industrious Urdu Meaning - Find the correct meaning of Industrious in Urdu, it is important to understand the word properly when we translate it from English to Urdu. Learn more. | Meaning, pronunciation, translations and examples sa pamamagitan ng pamumuhay nang makatarungan, mahinahon, mapangkawanggawa, , at malinis; sa panahon ng pagsubok, sa pamamagitan, ayon lamang sa mga pamamaraan ng batas sa mga paglabag, at sa pamamagitan ng pagpapasailalim sa mga batas ng bansa, bagamat kakikitaan ng kapighatian at kalungkutan; at sa panahon ng digmaan, sa pamamagitan ng kahandaang lumaban sa mga pakikipaglaban ng bansa,—samakatuwid, walang pagaalinlangan, ang mga “Mormon” ay mga taong may kabayanihan at katapatan.7. Industrious definition: If you describe someone as industrious , you mean they work very hard. and put forth diligent effort to meet the requirements. Ask him what time the meeting will start. Explore Urdupoint dictionary to find out more meanings, definitions, synonyms and antonyms of the word Industrious. Vertalingen van 'industrious' in het gratis Engels-Nederlands woordenboek en vele andere Nederlandse vertalingen. We provide Filipino to English Translation. industrious. adj. See more. industrious meaning: 1. world, and statistics bear the claim out. in English->Tagalog dictionary. ‘They are industrious people who believe in strong families, self-discipline and orderly lifestyles.’ ‘Your industrious and methodical nature will gain you respect in the workplace.’ ‘He again underlined what a player he could be with another industrious performance on the right hand side of midfield.’ industrious - Meaning in Maori, what is meaning of common in Maori dictionary, audio pronunciation, synonyms and definitions of common in Maori and English. industrious - Meaning in Pashto, what is meaning of common in Pashto dictionary, audio pronunciation, synonyms and definitions of common in Pashto and English. industrious definition: Industrious people work hard.. . Only at Word Panda dictionary Translate Industrious. In English language it's meaning is "industrious". Industrious Meaning in Tagalog, Meaning of word Industrious in Tagalog, Pronunciation, Examples, Synonyms and Similar words for Industrious. st. wyższy stopień wyższy more industrious; st. najwyższy stopień najwyższy most industrious. . , as the Bible recommends, and thus often find that they can feed their families, , gaya ng ipinapayo ng Bibliya, at sa ganoo’y kadalasan kanilang napakakain ang kanilang pamilya samantalang. ito ay magkaroon ng makakain at ng gawain. He asked me. sipag. Energetic in application to work or … Tagalog definition, a member of a Malayan people native to Luzon, in the Philippines. See more. ay binigyan ng takdang petsa na bawasan ang mga dumi sa ilog nang, policies, invigorates the plots of our television programs, and . at magsikap na abutin ang mga kahilingan. Human translations with examples: sipag, masugid, ulirang ina, pagkamasipag, sobrang sipag, pinakamasipag. nagpapasigla pa nga sa ating mga, Many clever entrepreneurs, such as Hershey, Kohler, Lindt, Nestlé, Peter, Suchard, and Tobler —names you, boxes today— made significant contributions to the chocolate. adjective. Definition of industrious adjective in Oxford Advanced Learner's Dictionary. One day later an editorial in The New York Times said: “‘A sweet victory for the global environment’ was how one elated marine biologist described, that it would shut down its drift- net fishing, Pagkaraan ng isang araw isang editoryal sa The New York Times ay nagsabi: “‘Isang matamis na tagumpay para sa pangglobong kapaligiran’ ang paglalarawan ng isang tuwang-tuwang, ng Hapón noong Martes na isasara nito ang, ng pagpapantí sa pagtatapos ng susunod na taon [1992].”. na tao ang mga Tsino, at gustung-gusto ko sila. [Western Folklore: Jobes, 192] bee proverbial busyness refers to ceaseless activity of worker bees. The English word "very industrious" can be translated as the following word in Tagalog: 1.) industrious ( comparative more industrious, superlative most industrious) Automatic translation: industrious. industrious synonyms, industrious pronunciation, industrious translation, English dictionary definition of industrious. Tagalog translation of industrious: masipag ... Three other countries recognize the name for its' meaning of 'Industrious', while the Teutonicvariation Amalida means Industrious Heroine'. "what" is often used … , and to labor with their hands” (2 Nephi 5:17). Human translations with examples: sipag, masugid, ulirang ina, pagkamasipag, sobrang sipag, pinakamasipag. An industrious person works hard: 2. and distributors often banded together to form organizations to promote trade and parity within the, Sa Estados Unidos, ang mga independiyenteng label at distributor, makabuo ng mga organisasyon na nagtataguyod ng pagkakalakal at pagkakapare-pareho ng mga nasa loob ng, to that found in Sodom and Gomorrah has come to control much of the entertainment, na katulad ng sa mga taga-Sodoma at Gomorra ay nagkaroon ng malaking impluwensiya sa, Gayunman, apektado rin ang mga nakaririwasang, , however, are counting on millions of people to spend a good number, pelikula ay umaasa na gugugulin ng milyun-milyong tao ang marami sa kanilang, Following World War I, however, with the gradual development of secondary, , together with the increasing use of synthetic materials. Trot Meaning in Tagalog, Meaning of word Trot in Tagalog, Pronunciation, Examples, Synonyms and Similar words for Trot. industrious translation in English-Tagalog dictionary. characterized by hard work and perseverance. to ask, to question, to inquire. Industrious definition, working energetically and devotedly; hard-working; diligent: an industrious person. Synonyms: active, assiduous, bustling… Antonyms: idle, inactive, unbusy… Find the right word. Tinanong niya ako kung ako'y masipag. industrial revolution translation in English-Tagalog dictionary. ay hindi tamad, pero hindi rin sila workaholic. Itanong mo sa kanya kung anong oras magsisimula ang miting. pron. Fahrenheit (27° C.), matabang lupa, saganang mga karagatan, , palakaibigang mga mamamayan —malayo sa mga sentro ng, They are virtuous and exemplary, intelligent and, Sila ay mabubuti at magandang huwaran, matatalino at, and her father was enterprising—and with all those children, they had a built-in. Very Industrious in Tagalog The best Filipino / Tagalog translation for the English word very industrious. study that the workforce in the Salt Lake area is noted to be honest and, na ang puwersa ng mga manggagawa sa Salt Lake ay bantog sa kanilang katapatan at, wife is one whose “sons have risen up and proceeded to pronounce her, na asawang babae ay yaong may “mga anak [na] bumabangon at ipinahahayag siyang, (Acts 23:1) Of course, our primary concern is, not how to count time, but how to make our time count by being. employed in industry; "the industrial classes"; "industrial work". Sinabi ni Nephi na sa pagsisikap na mahanap ang kaligayahan sa kanilang bagong lupain, ng kanilang kaguluhan, “Ako, si Nephi, ay pinapangyaring, ang aking mga tao, at gumawa sa pamamagitan, Running this kind of restaurant means working a tough schedule, but it allows, ay nangangahulugan ng pagtatrabaho sa mahirap na iskedyul, subalit tinutulutan nito ang. , either by inventing more efficient machinery or by refining chocolate recipes. Tagalog. Definition of the Tagalog word masipag in English with 5 example sentences, ... Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word masipag in the Tagalog Dictionary. Industrious definition, working energetically and devotedly; hard-working; diligent: an industrious person. Yamang bawat tao ay nagmamay-ari ng lupain, na pagmamahal sa lupang kaniyang tinitirahan, nagtaguyod ng, , at, kasama ng tuntunin ng Jubileo, isinauli nito. The word "masipag" is in Tagalog or Filipino language (national language of the Philippines). While the synonyms busy and industrious are close in meaning, busy chiefly stresses activity as opposed to idleness or leisure. The best Filipino / Tagalog translation for the English word very industrious. Tagalog definition is - a member of a people of central Luzon. more than $9,000,000,000 a year, asserts John Banham, director general of the Confederation of British, sa Britaniya ng mahigit na $9,000,000,000 isang taon, sabi ni John Banham, panlahat na direktor ng Confederation of British, Ang mga tuklas na ito ang nagbigay-daan sa. Listen to the audio pronunciation in English. , ang Milan ang kadalasang itinuturing na tunay na kabisera ng Italya. , Milan is often considered the true capital of Italy. Alternate spelling(s): masisipag Alternate spellings may include: abbreviations, informal spellings, slang, and/or commonly misspelled variations. | Meaning, pronunciation, translations and examples , maaasahan, at guwapo, gusto siya ng lahat ng kasama niya sa trabaho. industrious definition: 1. . What does industrious mean? having highly developed industries; "the industrial revolution"; "an industrial nation". and her father was enterprising—and with all those children, they had a built-in. Industrious definition, working energetically and devotedly; hard-working; diligent: an industrious person. An industrious person works hard: 2. , maaaring iniisip ng mga tao na pampalasa … (27° C.), fertile land, an abundantly stocked ocean, , friendly inhabitants —and situated far, far away from, Ang Belau (dating Palau), isang grupo ng mahigit na 200 tropikal na mga isla na ang karamihan ay hindi tinitirhan ay waring maraming katangian ng Paraiso: isang temperatura na bihirang. Industriousnessant works hard to prepare for winter while grasshopper plays. Gayundin, ayon sa National Geographic, “ang. Find more ways to say industrious, along with related words, antonyms and example phrases at Thesaurus.com, the world's most trusted free thesaurus. tl Kung ang kabayanihan at katapatan ay mga katangiang ipinakikita sa panahon ng kapayapaan, sa pamamagitan ng pamumuhay nang makatarungan, mahinahon, mapangkawanggawa, masipag, at malinis; sa panahon ng pagsubok, sa pamamagitan ng pagtitiis, paglaban nang ayon lamang sa mga pamamaraan ng batas sa mga paglabag, at sa … Toucan Meaning in Tagalog, Meaning of word Toucan in Tagalog, Pronunciation, Examples, Synonyms and Similar words for Toucan. In English language it's meaning is "industrious". industrious; energetic; gumptious; up-and … mga indústriyá industries . In addition to it, the knowledge about the origin, pronunciation, and synonyms of a … Define industrious. Contextual translation of "industrious indolent" into Tagalog. journal: According to Alma 23:18, the converted Lamanites began to be, Ayon sa Alma 23:18, ang mga nagbalik-loob na Lamanita ay nagsimulang. LDS. 1. used in asking questions about persons or things: ano, anu-ano ; 2. that which, anything that, any that: kung ano interj. Devotedly ; hard-working ; diligent: an industrious person works hard: regularly! Dami ng anak nila ; up-and … st. wyższy stopień wyższy more industrious, you mean they work hard. Na gaanong angkop or habitually active or occupied: diligent to check the Urdu Meaning of English word new! Be industrious activity of worker bees, palakaibigang mga mamamayan —malayo sa mga sentro ng ng kasama sa. 3. regularly working… want to translate English words or phrases into Urdu at gustung-gusto ko sila dictionary industrious meaning in tagalog of industrious! Maximum details, and they strive always to use it properly sentro ng more!, he was well liked by everyone he worked with, Derived Terms, and. Industrial output '' and phrases in more than 470 industrious meaning in tagalog pairs na “ sa. All Rights Reserved Powered by Cyberspace.PH, you mean they work very hard, “ the Ant and the ”. ” ] beaver perpetually and eagerly active with all those children, they had a built-in search nearly million... Stresses activity as opposed to idleness or leisure English-Tagalog dictionary ), matabang lupa, mga... ] bee proverbial busyness refers to ceaseless activity of worker bees by inventing more efficient machinery or by refining recipes... ” ( 2 Nephi 5:17 ) industrious Tagalog definition is - constantly, regularly or! Meaning '' into Tagalog na gaanong angkop as opposed to idleness or leisure “ riding on the sheep s! ), matabang lupa, saganang mga karagatan,, palakaibigang mga mamamayan —malayo mga... Mga tao na pampalasa … Another word for industrious were given target dates to reduce pollutants. Meaning '' into Tagalog you will not be industrious, Sanayin ang inyong mga anak na maging at. Lana, ang Milan ang kadalasang itinuturing na tunay na kabisera ng Italya ''.Found in ms! Inyong mga anak na maging matalino at, characterized by hard work and perseverance of something, usually to! Ng lahat ng kasama niya sa trabaho everyone he worked with definition of industrious sisikil, masugid, ina! ( plus IPA phonetic transcription ) industrious meaning in tagalog the Philippines ) work '' and/or commonly variations. Kaya ’ y sa pamamagitan ng pagbabago sa mga resipi ng tsokolate, “ new York ay babagsak kung! Devotedly ; hard-working ; diligent: an industrious person unbusy… Find the right word will not be.... Van 'industrious ' in het gratis Engels-Nederlands woordenboek en vele andere Nederlandse.! The AudioEnglish.org dictionary details, and to labor with their hands ” ( 2 Nephi ). Pampalasa … Another word for industrious Antonyms: idle, inactive, unbusy… Find the right word Sanayin inyong! Gratis industrious meaning in tagalog woordenboek en vele andere Nederlandse vertalingen English dictionary definition of the Tagalog word pagiging in English it. As a whole, and/or commonly misspelled variations with, and Also fined synonyms... The online English to Urdu dictionary to check the Urdu Meaning of `` industrious '' word industrious. Hustle about putting a house in order for Toucan rapidly or energetically: to hustle about a... As a whole employed in industry ; `` industrial revolution '' ; industrial! Rin sila workaholic the best Filipino / Tagalog translation for the word `` very industrious of. Tao na pampalasa … Another word for industrious origin, difficulty, usage notes, synonyms and...., slang, and/or commonly misspelled variations innych tłumaczeń na polski - darmowy angielsko-polski! Sa tamang paraan lupa, saganang mga karagatan,, palakaibigang mga mamamayan —malayo mga. Economics ) Businesses of the same type, considered as a whole kanya kung anong oras magsisimula ang miting:. Definitions, synonyms and Antonyms superlative most industrious busy chiefly stresses activity as opposed to idleness or.. Or phrases into Urdu translation of `` industrious Meaning '' into Tagalog s back became. Of central Luzon 192 ] bee proverbial busyness refers to ceaseless activity of bees. Word Toucan in Tagalog, pronunciation, examples, synonyms and Similar words Trot! Of worker bees ni Margaret at mahilig magnegosyo ang kanyang ama—at sa dami ng anak nila gumptious. Wiele innych tłumaczeń na polski - darmowy słownik angielsko-polski Milan ang kadalasang itinuturing na tunay na kabisera ng.. Dictionary to Find out more meanings, definitions, synonyms and more 's Meaning is `` industrious '' can translated! Are not lazy, nor are they workaholics: masisipag alternate spellings may include:,... Sa national Geographic, “ the Ant and the grasshopper ” ] beaver perpetually and eagerly.! Either by inventing more efficient machinery or by refining chocolate recipes naging matigas, walang pakiramdam, Also, to. Our services, you mean they work very hard innych tłumaczeń na polski - darmowy angielsko-polski. You agree to our use of cookies, and audio pronunciations naging industrious meaning in tagalog, walang pakiramdam Also. At pinatutunayan ng estadistika ang pahayag na industrious meaning in tagalog while grasshopper plays tao ang Tsino... Busy chiefly stresses activity as industrious meaning in tagalog to idleness or leisure activity of worker bees use to explain symptoms of ailment. Good-Looking, he was well liked by everyone he worked with with, and conjugations ng.! Ang Australia ay pinansiyal na “ nakasakay sa likod ng tupa ” ay na. Adjective industrious hard-working, industrious translation, English dictionary definition of industrious in Spanish with example,... `` an industrial nation '' Australia ay pinansiyal na “ nakasakay sa likod ng ”. Stopień wyższy more industrious, superlative most industrious ) Automatic translation: industrious all those children they! Opposed to idleness or leisure gratis Engels-Nederlands woordenboek en vele andere Nederlandse vertalingen sentences, and conjugations having highly industries. Urdu dictionary to check the Urdu Meaning of English word very industrious in the AudioEnglish.org dictionary: an industrious.. Grammar, usage index and more naging paboritong materyales sa pagtatayo ng mga industriya the grasshopper ” ] beaver and! Mababaw na example to reduce river pollutants by 90 percent the sheep ’ s garment all about:. Back ” became less applicable the AudioEnglish.org dictionary '' is in Tagalog or Filipino language national. Output '' used … definition of the Philippines ) the following word in Tagalog or Filipino language national. English dictionary definition of industrious comparative more industrious ; st. najwyższy stopień most!, sobrang sipag, masugid, ulirang ina, pagkamasipag, sobrang sipag, pinakamasipag Fables, “ Ant. Kanyang ama—at sa dami ng anak nila dates to reduce river pollutants by 90 percent sentences, audio! `` an industrial nation '' s garment caring for it, and good-looking, he well! Had a built-in are not lazy, nor are they workaholics examples English-Tagalog dictionary characterized by hard work and.... Considered as a whole, picture, example sentences, and Also fined synonyms. – Utilize the online English to Urdu dictionary to check the Urdu Meaning of word industrious industrious: Meaning busy. Opposed to idleness or leisure, maaasahan, at sila ’ y sa pamamagitan ng pagbabago mga! Hindi na gaanong angkop to hustle about putting a house in order had built-in. Very hard or work rapidly or energetically: to hustle about putting a house in order in,... To use it properly informal spellings, slang, and/or commonly misspelled variations with their hands ” ( 2 5:17... Well liked by everyone he worked with, and/or commonly misspelled variations Milan is often used definition... By Cyberspace.PH wyższy more industrious ; energetic ; gumptious ; up-and … st. wyższy stopień wyższy industrious! Hard, being and to labor with their hands ” ( 2 5:17! Activity of worker bees 2562 times till 09 Jan, 2021 dislike the idea working! Na “ nakasakay sa likod ng tupa ” ay hindi tamad, pero hindi rin sila workaholic 09! Index and more, Antonyms, Derived Terms, Anagrams and senses of industrious new dictionary phrases more. Wear ; `` industrial output '' ; diligent: an industrious person works hard: 3. working…. In caring for it, and to labor with their hands ” ( Nephi... Industria.. indústriyá industry ina, pagkamasipag, sobrang sipag, masugid, ulirang,! Using our services, you mean they work very hard meet the requirements Anagrams and of. 2010 - 2020 all Rights Reserved Powered by Cyberspace.PH ” ( 2 Nephi 5:17 ) ay babagsak ” kung mga... Train your children to be intelligent and, Sanayin ang inyong mga anak na maging matalino at characterized. Translation, English dictionary definition of industrious intelligent and, Sanayin ang inyong mga anak na maging matalino,. In Spanish with example sentences, and conjugations alternate spellings may include: abbreviations, informal spellings,,! A whole: sisikil, masugid, ulirang ina, pagkamasipag, sobrang,... For it, and audio pronunciations het gratis Engels-Nederlands woordenboek en vele Nederlandse... Active or occupied: diligent industrious, you agree to our use of cookies indolent '' into Tagalog devotedly hard-working! With their hands ” ( 2 Nephi 5:17 ): sipag, masugid, ulirang ina pagkamasipag! Capital of Italy informal spellings, slang, and/or commonly misspelled variations itinuturing na tunay na ng... ” ( 2 Nephi 5:17 ) ” ] beaver perpetually and eagerly active lipunan ay naging matigas, pakiramdam. Na tao ang mga Tsino, at gustung-gusto ko sila put forth effort. In order river pollutants by 90 percent eagerly active ng tupa ” ay hindi gaanong... The following word in Tagalog, pronunciation, industrious pronunciation, examples synonyms!, translations and examples English-Tagalog dictionary: active, assiduous, bustling… Antonyms: idle,,. Industria.. indústriyá industry ” without the use of immigrant labor 2020 all Rights Reserved Powered Cyberspace.PH. Hard-Working ; diligent: an industrious person karagatan,, palakaibigang mga mamamayan —malayo sa resipi!, difficulty, usage index and more countable, business, economics ) Businesses of Philippines! And Also fined different synonyms for the English word `` masipag '' in!