بیانات

آیت الله العظمی مدرسی: اختلافات را کنار بگذارید و از متهم کردن یکدیگر دست بکشید.

آیت الله العظمی مدرسی طی سخنانی مسئولین عراق را مخاطب قرار داده و اظهار داشتند: «اختلافات سیاسی را کنار بگذارید و از متهم کردن همدیگر دست بکشید و برای منافع مشترک عراق با یکدیگر همکاری و مشارکت کنید».

معظم‌له تداوم اختلافات و درگیری‌ها را به ضرر عراق برشمردند و افزودند: «باید استراتژی صلح را پیاده کنیم، به این معنی که از منافع شخصی در مقابل منافع عمومی بگذریم».

ایشان همچنین رجوع به قرآن که همواره سفارش به شورا کرده و نیز پیش گرفتن راه صلح و توجه به بعد اقتصادی در راستای رشد و رونق در عراق را مهم برشمردند.