بیانات

آیت الله العظمی مدرسی: در پی حمایت دیگر قدرت‌ها نباشیم و با نیروی خود در برابر ضعف‌هایمان بایستیم.

آیت الله العظمی سید محمد تقی مدرسی با بیان اینکه باید به عناصر قوت در امت اسلامی توجه شود عنوان کردند: «برخی نیروهای سیاسی و اجتماعی در پی حمایت قدرت‌های خارجی هستند که این زمینه‌ساز از بین رفتن عزت و کرامت است».

معظم‌له عراق را مهد خیر و بخشندگی توصیف کردند و فرمودند: «با توکل و یاری جستن از خداوند متعال، آن قدرت ذاتی را بازگردانیم». و در ادامه توجه به دو نکته را بسیار مهم برشمردند:

اول: «پاک‌سازی جامعه از فرهنگ‌های مخرب و رسانه‌های آلوده که به دنبال برجسته کردن نقص‌ها هستند و نکات مثبت و امیدبخش را کمرنگ جلوه می‌دهند و بازیچه اصحاب پول و قدرت شده‌اند».

دوم: «عمل را جایگزین شعار کنیم. ملت را در رونق کشاورزی و صنعت و علم مشارکت دهیم و محدود به دولت نباشیم».