بیانات

فرهنگ تلاش و پشتکار و دوری از مصرف‌گرایی مقدمه توسعه اقتصادی است.

آیت الله العظمی سید محمد تقی مدرسی رشد اقتصادی را در گرو رشد فرهنگی برشمردند و اظهار کردند: «رشد و توسعه اقتصادی وابسته به رشد در ابعاد دیگر از جمله در بعد فرهنگی است. فرهنگ تلاش و پشتکار و دوری از مصرف‌گرایی مقدمه توسعه اقتصادی است. بزرگ‌ترین سرمایه هر کشور، افراد جامعه هستند. اما این افراد نیازمند آموزش هستند».

معظم‌له آموزش و تربیت را در تمامی سنین مهم برشمردند و افزودند: «جامعه باید از حقوق اساسی خود آگاه باشد تا کسی نتواند با زور حقوق افراد را پایمال کند».

همچنین آیت الله العظمی مدرسی تحول در صنعت کشاورزی را مهم برشمردند و عنوان کردند: «توسعه صنعت کشاورزی اقتصاد را شکوفا می‌کند. باید تا جایی رسید که صادرات محصولات کشاورزی جایگزین واردات آن شود».

ایشان در خاتمه بیاناتشان فرمودند: «سعی و کوشش و برنامه‌ریزی دقیق اقتصادی، جایگاه کشور را در بین دیگر کشورها تقویت می‌کند و ضامن رفاه نسل‌های آینده است».