بیانات

برای رفع بلا به خداوند متعال پناه ببریم.

آیت الله العظمی سید محمد تقی مدرسی با اشاره به مشکلاتی که دنیا را احاطه کرده است، اظهار کردند: «با تضرع به خداوند پناه ببریم و دست به دعا برداریم که خداوند این بلاها را از ما رفع کند و خطر بیماری و جنگ و مشکلات اقتصادی را از ما دور نگه دارد».

معظم‌له فرمودند: «عقل و بصیرت حکم می‌کند در چنین شرایطی به خداوند بازگردیم و از او یاری بخواهیم».

آیت الله العظمی مدرسی با اشاره به آیه ۵۰ سوره ذاریات (به سوى خدا بگريزيد، كه من شما را از طرف او بيم‌دهنده‌اى آشكارم.) عنوان کردند فرار به سوی خدا سه حقیقت را در بر می‌گیرد:

اول: «توبه از گناهان، استغفار و شجاعت اصلاح خود از انواع کجی‌ها و انحرافات».

دوم: «التزام کامل به دین الهی که ضامن سعادت بشر است. التزام به تعالیم و توصیه‌های قرآنی که بشر را از هلاکت می‌رهاند، همچون ظلم‌ستیزی، عدم انحراف و دوری از شهوات».

سوم: «توجه و نزدیکی به اولیای صالح و علما، همچنان که این افراد باید با نیت خالص برای اصلاح جامعه تحمل مسئولیت کنند. و در این راه فداکاری کرده و از هیچ سختی و تهدیدی نهراسند».

آیت الله العظمی مدرسی در خاتمه تأکید کردند این سه گام مهم در رهایی از مشکلات و بلاها بسیار ضروری هستند و نباید از آن‌ها غفلت کرد.