بیانات

متأسفانه از همه‌گیری کرونا عبرت کافی گرفته نشده و بشریت همچنان راه پیشین خود را می‌رود.

آیت الله العظمی سید محمد تقی مدرسی با بیان اینکه بشریت همچنان مسیر اشتباه پیشین خود را ادامه می‌دهد، عنوان کردند: «با وجود همه‌گیری بیماری که کاستی‌های زمان حاضر را روشن کرد، هنوز برخی به پیشرفت‌های علمی و اختلاف طبقاتی بین اغنیا و فقرا مباهات می‌کنند، نگاه مادی‌گرایانه خود را تغییر نداده‌اند و حقایق معنوی را نادیده می‌گیرند».

معظم‌له افزودند: «دلیل همه‌گیری این بیماری هر چه که باشد، درس‌هایی برای عبرت گرفتن دارد و ضروری است که به عقل، فطرت و نور وحی رجوع کرده تا حقایق را درک کنیم. اما اکثرا درگیر تهمت‌پراکنی به همدیگر و تلاش برای کسب سودهای مادی شدند، به طوری که با بیماری و رنج مردم تجارت می‌کنند و کاسبان کرونا نام گرفتند. به همین دلیل به جای دستگیری ثروتمندان از فقرا در این همه‌گیری، فقرا فقیرتر و ثروتمندان داراتر شدند».

آیت الله العظمی مدرسی رقابت بین کشورهای بزرگ بر سر دستیابی به اسلحه‌ی کشتار جمعی و راه‌اندازی زرادخانه‌های عظیمی که در صورت استفاده، به نابودی زندگی روی سطح زمین منجر می‌شود را نمونه‌ای از انحراف انسان در عصر تمدن برشمردند، و اظهار کردند: «کشورهایی که خود سلاح هسته‌ای دارند و مخالف برخورداری کشورهای دیگر از این تکنولوژی هستند، با وجود هزینه کردن میلیاردها دلار قادر به تأمین امنیت و ریشه‌کنی فقر و درمان بیماری‌ها در کشور خود نیستند».

معظم‌له در خاتمه بیاناتشان از سازمان‌ها و مؤسسات بین‌المللی خواستند با مهار کردن سلاح‌های کشتار جمعی و بازنگری در نظام اقتصادی جهانی و نیز چاره‌اندیشی برای حفظ محیط زیست، در رویکرد خود تجدید نظر کنند. و نیز افزودند: «محقق شدن تمامی این‌ها با بیدار شدن وجدان انسان و نگریستن به امور از دو دیدگاه معنوی و مادی، امکان‌پذیر است».