بیانات

باید دعوت به سوی خداوند باشد، نه حزب و قومیت.

آیت الله العظمی سید محمد تقی مدرسی بر ضرورت توسعه خطبه‌های دینی در دنیا تأکید کرده و اظهار کردند: «باید دعوت به خدا باشد و نه سخن از منافع شخصی و حزبی و قومیتی».

معظم‌له طی سخنانی نجات بشریت از تباهی و نابودی را در استغفار و طلب رحمت از خداوند برشمرده و فرمودند: «انسان وقتی حاجت و مشکل شخصی دارد، برای رفع آن از خداوند مدد می‌خواهد، حال اگر مشکلی باشد که کل جامعه با آن درگیر است، همه باید دست به دعا بردارند، اما دعا کردن تنها کافی نیست، در دنیایی که رسانه‌های دروغ‌پرداز آن را احاطه کرده است، هر کسی که حقیقت را می‌داند باید آن را نشر دهد و از آن سخن بگوید».

آیت الله العظمی مدرسی سنت خداوند متعال برای نجات انسان از مشکلات را در تضرع و پیروی از رهبران دینی عنوان کرده و افزودند: «خداوند بنی اسرائیل را به وسیله حضرت موسی علیه السلام از ظلم فرعون نجات داد، اما وقتی کفر ورزیدند و پیامبران خدا را کشتند به قومی بیچاره و تباه تبدیل شدند. اگر بخواهیم همیشه در مسیر درست باشیم باید از رهبران دینی پیروی کنیم».

در خاتمه بیاناتشان معظم‌له چند توصیه را بیان فرمودند:

اول: «یکپارچه کردن و عدم تناقض سخنان در دعوت به سوی حق. همانگونه که خداوند متعال در آیه ۶۴ سوره مبارکه آل عمران می‌فرماید: (بگو: ای اهل کتاب، بیایید از آن کلمه حق که میان ما و شما یکسان است پیروی کنیم که به جز خدای یکتا را نپرستیم، و چیزی را با او شریک قرار ندهیم) و این به معنی نزدیکی بین پیروان  ادیان آسمانی در عصر حاضر است».

دوم: «دعوت به عقل به عنوان حجت باطنی و دستورات ثابت عقلی که با ارزش‌های آسمانی هم‌خوانی دارد، هم‌چون عدالت، مساوات، صلح و امنیت».

سوم: «هر شخص و ‌گروه، ناظر و محاسبه‌گر اعمال خود باشد تا اشتباهاتش را بشناسد و تصحیح کند».