بیانات

مؤسسات اجتماعی گسترش یابند و به حال خود رها نشوند

آیت الله العظمی سید محمد تقی مدرسی با بیان اینکه همه‌گیری کرونا در جهان خطر عدم تعلق را آشکار کرد، خاطرنشان ساخت: «بسیاری از مردم به تصمیمات حکومت‌ها و توصیه پزشکان و کارشناسان در مورد مقابله با کرونا، اعتنا نمی‌کنند. و همین بی‌اعتنایی و عدم توجه سبب افزایش مرگ و میر و خسارت‌های هنگفت اقتصادی شده است. البته که دست‌های پنهانی نیز در جهت ایجاد تفرقه بین مردم وجود دارد».

معظم‌له نسبت به حالت عدم تعلق و وابستگی بین مردم در عصر حاضر هشدار داده و اظهار کردند: «مردم ناآگاهانه و به اشتباه گمان می‌کنند اطاعت از دستورات حکومت و آگاهان امری قدیمی است و تمرد کردن پسندیده است».

آیت الله العظمی مدرسی همچنین در سخنان این هفته خویش عنوان کردند: «خداوند ما را در قالب گروه‌ها و قبیله‌های مختلف آفرید تا با هم آشنا شویم و همکاری کنیم و به تکامل برسیم. فطرت انسان‌ها بر اساس انس با یکدیگر شکل گرفته است و از خانواده کوچک در جهت تشکیل جامعه‌ای متکامل گام برمی‌دارند. که در این راه، مؤسسات و تشکل‌ها و هیئت‌ها نقش بسزایی دارند».

در ادامه افزودند: «مهم‌ترین عامل اتحاد و همبستگی بشریت، دین است. بر خلاف تصوری که رسانه‌های شیطانی تلاش در نشر آن دارند. دشمنان دین باید دست از این فعالیت‌ها کشیده و به شکست خود در دور کردن مردم از دین و ارزش‌ها معترف باشند. همانطور که حکومت‌های فاسد با قلع و قمع نتوانستند اعتقادات مردم را نابود کنند».

در خاتمه معظم‌له توصیه کردند: «در راستای پیشرفت و گسترش مؤسسات اجتماعی و هیئات دینی و خیریه‌ها، گروهی متشکل از عالمان دین، کارشناسان دانشگاهی و سیاستمداران در هر مجموعه ایجاد شود، تا با یاری مدیریت آن مجموعه، این امر محقق شود».