بیانات

فقدان حکمت سبب فجایع پی‌ در پی است.

آیت الله العظمی مدرسی تأکید کردند: «بشریت در نتیجه همه‌گیری کرونا گرفتار گردابی شده است که راه نجات از آن را نمی‌داند. و دلیل این فاجعه تهی شدن تمدن مادی از حکمت است».

ایشان افزودند: «وجدان هر انسان سالمی به حکمت که در ارزش‌هایی همچون صداقت، امانت و محبت تجلی یافته، متمایل است. حکمت مسیر درست را برای انسان روشن می‌کند و تشخیص جزئیات مسیر با علم است. امروزه با تصور اینکه علم به تنهایی کافی است، از حکمت دور شده‌ایم».

معظم‌له راه رهایی از این انحراف را در بازگشت به خداوند و رسالات او و همچنین گوش فرا دادن به افراد حکیم و دوری از غرور برشمردند.

آیت الله العظمی مدرسی در پایان بیاناتشان دو توصیه مهم عنوان کردند:

اول: «بهره گرفتن از حکمت‌های دین برای اصلاح دنیا. دین تنها برای آخرت نیست. طلاب حوزه‌های علمیه از مناسبت‌های ماه مبارک استفاده کنند و مردم را در اصلاح امور اقتصادی و اجتماعی خود راهنمایی کنند».

دوم: «افراد قلم به دست و تریبون‌دار مردم را فریب ندهند و راه خوشبختی را ترک دین و رهنمودهای آن عنوان نکنند. برخی افراد نادان با هجمه به دین و کتب آسمانی و غره شدن به علم خود این کار را می‌کنند. در حالی که دین به دنبال علمی است که سعادت بشریت را به ارمغان می‌آورد، علمی که موجب گمراهی نباشد».