پیام‌ها

اعلام ميزان كفاره روزه نگرفتن (عمد و غیر عمد) در ماه مبارک رمضان سال ۱۴۴۲ هـ ق (۱۴۰۰ هـ ش)

بسم الله الرحمن الرحیم

۱- میزان کفاره روزه نگرفتن با عذر شرعی (مانند خانم باردار، یا شیرده، یا افراد سالخورده، یا بیماران همیشگی، یا تأخیر قضای روزه از سال اول) به ازای هر روز، طعام دادن به یک مسکین است، که حداقل آن ۷۵۰ گرم گندم، یا جو و یا ذرت است. (قیمت روزه کفاره عذر بر اساس گندم حدوداً پنج هزار تومان برآورد شده است) البته مکلف می‌تواند قیمت آن را در شهر خود محاسبه و بر اساس آن پرداخت نماید، که ممکن است کمتر یا بیشتر باشد.

۲- کفاره روزه نگرفتن بدون عذر، یا باطل کردن روزه از روی عمد و بدون عذر شرعی یکی از سه چیز است (در برابر هر روز): آزاد کردن یک بنده (که این مورد در عصر حاضر وجود ندارد)، یا روزه گرفتن دو ماه پی در پی، و یا شصت مسکین را طعام دادن، برای هر مسکین (۷۵۰ گرم) از طعام‌هایی مانند: نان، گندم، جو یا هر طعامی که انسان از آن نوعاً استفاده می‌کند. (حداقل کفاره عمد سیصد هزار تومان برای یک روز برآورد شده است).

دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی سید محمد تقی مدرسی دام ظله – رمضان المبارک ۱۴۴۲ هـ ق (۱۴۰۰ هـ ش)