بیانات

آیت الله العظمی مدرسی: نخست وزیر رژیم صهیونیستی باید در دادگاه بین‌المللی و به صورت علنی محاکمه شود.

آیت الله العظمی سید محمد تقی مدرسی نسبت به سکوت ملت‌ها در قبال جرایم رژیم صهیونیستی و خشم الهی ناشی از این سکوت هشدار داده و اظهار کردند: «جز با توبه و تضرع راه فراری از خشم الهی نیست. سکوت در برابر کشتار کودکان و بیگناهان قابل قبول نیست، همچنان که این جنایات هیچ توجیهی ندارد».

ایشان در پی اعلام آتش‌بس در فلسطین اشغالی عنوان کردند: «بعد از توقف درگیری‌ها مسئولین رژیم جنایت‌کار اسرائیل باید در دادگاه‌های کیفری بین‌المللی و به صورت علنی محاکمه شوند، تا همگان بدانند بدون دلیل و توجیه چه جنایات هولناکی مرتکب شدند».

معظم‌له حضور گسترده ملت‌های مسلمان و نیز مشارکت جهانی انسان‌های آزاده در حمایت از فلسطین را نشانه هوشیاری مسلمانان و تجلی تمدن اسلامی برشمرده و افزودند: «این حمایت نشانگر روحیه والای مسلمانان و انسان‌های آزاده در سراسر جهان بود، البته عقل‌های فاسد و مزدوران قلم به دست همواره برای دفاع از رژیم صهیونیستی تلاش می‌کنند و عاقبت این افراد ذلت و خواری در دنیا پیش از آخرت است».

آیت الله العظمی مدرسی در خاتمه به تداوم دفاع از مظلومان فلسطین سفارش کردند و همچنین از علما و اندیشمندان خواستند این حماسه مردمی را در راستای عدالت و اعتدال مدیریت کنند تا از چهارچوب مناسب خارج نشود.