بیانات

در رقابت‌های انتخاباتی پارلمان عراق، اهداف عالی جامعه نسبت به منافع شخصی در اولویت قرار بگیرد.

آیت الله العظمی مدرسی در رقابت انتخاباتی پیش‌رو در عراق، خواستار اولویت بخشیدن به اهداف جامعه نسبت به منافع کوتاه مدت شدند و عنوان کردند: «همه در یک کشتی هستیم. امکان ندارد گروهی زودتر به ساحل برسند و گروه دیگر همچنان بر روی آب شناور باشند».

معظم‌له در سخنان این هفته خویش در رابطه با انتخابات پارلمان عراق اظهار کردند: «سیاست و تعدد احزاب بین افراد جامعه اختلاف به وجود می‌آورد. اختلاف رأی تا زمانی خوب است که در چهارچوب معینی باشد. سیاست‌مداران باید اهداف جامعه را در نظر بگیرند. متأسفانه برخی به جامعه و ارزش‌های آن توجه نمی‌کنند و به جای اینکه برنامه‌های خود را عنوان کنند، به تخریب یکدیگر می‌پردازند».

آیت الله العظمی مدرسی در ادامه افزودند: «قرآن کریم معیارهای صحیح گروه‌ها و احزاب را مشخص می‌کند که بر اساس ارزش‌های ایمانی و اخلاقی است. هر مقدار که به این ارزش‌ها پایبند باشیم و برادری، تواضع و احترام متقابل را مدنظر قرار دهیم، جامعه به تقوا نزدیک‌تر خواهند بود».