بیانات

راه‌حل حقیقی تمام مشکلات جهان جز با بازگشت به حکمت امکان‌پذیر نیست.

آیت الله العظمی سید محمد تقی مدرسی با اشاره به اجلاس گروه هفت و روسیه: «راه‌حل حقیقی تمام مشکلات جهان جز با بازگشت به حکمت امکان‌پذیر نیست. با وجود استقبال محافل سیاسی، فکری و رسانه‌ای و وجود بارقه‌ای از امید برای پایان دادن به درگیری‌های سیاسی، برگزاری این اجلاس‌ها برای حل مشکلات جهان کافی نیست. مشکلاتی که به منجر به آسیب محیط زیست و رقابت شدید برای دستیابی به تسلیحات هسته‌ای شده و در کشورهای کوچک اثرات منفی گذاشته است».

معظم له در ادامه افزودند: «مشکل اینجاست که تمام آمال و آرزوها به سیاست گره خورده است. سیاست‌مداران با وجود ضعف، سرنوشت مردم را به دست گرفته‌اند و تحت تإثأثیر جنبه‌های منفی جوامعی قرار گرفته‌اند که سعی در جلب رضایت آن دارند».

آیت الله العظمی مدرسی اظهار کردند: «اقتضای حکمت این است که سنت‌های خداوند متعال که جهان را بر اساس آن‌ها خلق کرده، بشناسیم. سنت‌هایی که از طریق پیامبران به مردم رسیده است و با وجدان و فطرت انسان تطابق دارد. همچنین حکمت به معنای به کارگیری عقل است. با پیروی از دستورات الهی و گوش دادن به ندای وجدان و نیز تفقه در نصوص دینی می‌توان به حکمت دست یافت و از مشکلات رهایی پیدا کرد».