تقلید کردن از بیش از یک مرجع

استفتائاتدسته بندی: تقلید و بلوغتقلید کردن از بیش از یک مرجع

سؤال:

نظر جنابعالی در مورد تبعیض در تقلید (تقلید از چند مرجع) چیست؟
جواب:

تبعیض در تقلید جایز است، اگر موجب تناقض در یک عمل نشود.