رجوع به مرجع زنده

استفتائاتدسته بندی: تقلید و بلوغرجوع به مرجع زنده

سؤال:

من دختری هستم که از علامه شیخ حسین بحرانی (رحمة الله علیه) تقلید میکنم و هماکنون میخواهم از یکی از علمای در قید حیات تقلید کنم، آیا جایز است؟ و به نظر شما در زمان حال چه مرجعی اعلم است؟
جواب:

رجوع به مرجع زنده جایز است و براساس نظر ما اعلمیت شرط نیست، و تقلید کردن از هر مجتهد جامع الشرایطی جایز است.