نجاست از پایین به بالا

استفتائاتدسته بندی: طهارت و پاکیزگینجاست از پایین به بالا

سؤال:

اگر بدن خیس باشد و نجاستی -مثلاً- با پا برخورد کند، آیا این نجاست به کل بدن سرایت می‌کند؟
جواب:

نجاست از پایین به بالا منتقل نمی‌شود و سرایت نمی‌کند.