ميزان زكات فطره سال 1400 هـ ش

استفتائاتدسته بندی: خمس و زکاتميزان زكات فطره سال 1400 هـ ش

سؤال:

لطفا بفرماييد برای ماه مبارک رمضان سال ۱۴۰۰ هـ ش مبلغ زکات فطره چقدر است؟

جواب:

بسم الله الرحمن الرحيم
مبلغ زکات فطره با توجه به اینکه مکلف کدام یک از گزینه‌های زکات فطره را برای پرداخت انتخاب کند و همچنین با توجه به اینکه در چه کشور و یا در چه دوره‌ای باشد تفاوت می‌کند.
آنچه واجب است پرداخت تقریبا سه کیلوگرم گندم، يا جو، يا برنج، يا خرما، يا مويز، یا ذرت و یا مواد غذایی دیگر می‌باشد. آنچه واجب است انتخاب یکی از این مواد غذایی و سؤال از قیمت آن در کشور يا شهر محل سکونت فرد و پرداخت سه کیلو از آن ماده غذایی و یا پرداخت قیمت آن در ازای هر یک از اشخاص می‌باشد. البته بهتر است که زکات فطره از قوت غالب (غذایی که بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد) در هر شهر و دیار پرداخته شود.
در جمهورى اسلامى ايران میزان زکات فطره سال ۱۴۴۲ هـ ق (۱۴۰۰ هـ ش) به ازای هر نفر بر مبنای گندم بين ۲۰ الى ۲۱ هزار تومان، و بر مبنای برنج بين ۶۰ هزار تومان (برنج خارجی) الى ۱۰۰ هزار تومان (برنج ايرانی) برآورد شده است. البته معيار محاسبه شخص مكلف است كه شايد به دليل شرايط و شهرهاى مختلف برآورد ميزان فطريه كمتر يا بيشتر باشد.