رجوع به یکی از مراجع

استفتائاتدسته بندی: تقلید و بلوغرجوع به یکی از مراجع

سؤال:

اگر مرجع تقلید فوت کند و سایر مراجع تقلید زنده، ماندن بر تقلید از مرده را جایز بدانند، و من به دلیل مشخص نبودن مرجع اعلم (طبق نظر افراد خبره)، مرجع خاصی را انتخاب نکرده و بر اساس فتوای همه آنها عمل کردم، آیا ماندن بر تقلید میت بدین‌صورت جایز است؟ در حالی که سالها بر این حالت مانده‌ام، آیا در آینده هم ادامه این حالت جایز است یا خیر؟

جواب:

جایز است ان شاء الله و در مسائل جدید باید از یکی از مجتهدین زنده تقلید کنید.