انتقال بعد از چند سال

استفتائاتدسته بندی: تقلید و بلوغانتقال بعد از چند سال

سؤال:

بر اساس جایز بودن تقلید میت، من همچنان از مرجعی درگذشته تقلید می‌کنم، آیا جایز است که بعد از چند سال از فوت ایشان و ماندن بر تقلیدشان به مرجع زنده مراجعه کنم؟

جواب:

جایز است.