انتقال به طور کلی

استفتائاتدسته بندی: تقلید و بلوغانتقال به طور کلی

سؤال:

آیا جایز است شخص مکلف در تقلید از مجتهد اعلم درگذشته به مجتهد اعلم زنده انتقال یابد، حتی در مسائلی که حکمش را می‌داند (چه به آن عمل کرده و چه نکرده باشد)؟

جواب:

انتقال جایز است.