مصدر اعمال مستحبی

استفتائاتدسته بندی: تقلید و بلوغمصدر اعمال مستحبی

سؤال:

آیا مراجعه به کتب ادعیه و زیارات و سایر کتب علمای شیعه برای فراگرفتن احکام مستحب جایز است؟

جواب:

در صورتی که این کتاب‌ها مورد اطمینان باشند جایز است و در غیر این صورت بر اساس قاعده تسامح در ادله سنن جایز می‌باشد.