اختلاف در ولایت فقیه

استفتائاتدسته بندی: تقلید و بلوغاختلاف در ولایت فقیه

سؤال:

آیا علمای قدیم و جدید بر مسأله ولایت فقیه اجماع دارند؟

جواب:

بر اساس تحقیقمان اختلافی در اصل مسأله ولایت فقیه وجود ندارد، بلکه اختلاف در مورد قلمرو ولایت فقیه در زندگی مسلمانان است که شرح کامل آن در مباحث فقهی استدلالی موجود است.